Meester jeffrey Meester Jeffrey is de enthousiaste leerkracht van groep 5. Deel zijn avonturen. meester jeffrey
Adverteren

Meester jeffrey
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Adverteren
Link plaatsen

 Tips
Jouw link hier?

 Over Meesterjeffrey
Meester Jeffrey is de enthousiaste leerkracht van groep 5. Deel zijn avonturen.


 Link op deze pagina
Link plaatsen

 Link op deze pagina
Link toevoegen

 Welkom op de basisschool
Heb jij een kind van 4 jaar en moet hij of zij straks naar de basisschool? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Aan de hand van dit artikel vertellen we je alles over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende hoofdstuk starten met je kind. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je doen kunt als je kleuter niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school


In Nederland gaan veel kinderen vanaf dat ze 4 zijn naar de kleuterklas. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar oud is. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan vroeg omgaan met anderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leraar beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs


Wat de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriƫntatie, media, verkeer en bewegingsleer. Veel vakken inderdaad, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een prominente rol gaan krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich goed ontwikkelen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het menu.

Cito-toetsen basisschool


Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De methodetoetsen hebben direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gehouden. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een individu of groep gerichter onderwijs te bieden.

Speciaal onderwijs


Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op school. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet kan worden geholpen en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed kan bepalen wat een kind met gedrags- en leerbehoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info


Hoewel we hier onderwijs geven dat stevig georganiseerd is, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid opgesteld, maar elke school zal daar een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen uit allerlei scholen. Op school maak je zo een afspraak en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.


meester Julian
meester Kees
School
juf Tessa
De Doorstroomtoets

 Basisonderwijs
Basisonderwijs


Scholen Wijzer
juf Janneke
Ichthus school
meester Alex
meester Peter
obs De Heidehoek
Citotrainers.nl
meester Karel
Uitleg Leerling in Beeld

 Basisscholen
Basisscholen


obs De Triangel
obs De Veldrakker
bs Talent
obs De Bosuil
Onderwijs-in-kaart
obs De Krullevaar
obs Vinkenbuurt
kc Alterno

 Link toevoegen
Link plaatsen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 22-02-2024
Gewijzigd: 05-07-2024
Rubrieken: 4
Links: 22
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - Champion.be - Eigen champion startpagina